Prevenire si Stingere Incendii – Sarcini specifice pentru prevenirea situatiilor de urgenta

Solicita oferta PaginiStiriVideoCOR SERVICIU CLIENTI : 0748.028.457 [email protected]  


RSGE Breadcrumbs arrowStiri Breadcrumbs arrowPrevenire si Stingere Incendii Breadcrumbs arrowSarcini specifice pentru prevenirea situatiilor de urgenta

Sarcini specifice pentru prevenirea situatiilor de urgentaSarcini specifice pentru prevenirea situatiilor de urgentaUltima actualizare: 2014-08-26 11:10:03

Sarcini specifice pentru prevenirea situatiilor de urgenta si a cauzelor potentiale de incendiu la locul de munca

Utilizatorii au urmatoarele obligatii principale:

  • sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare împotriva incendiilor, stabilite de administrator sau conducatorul institutiei;
  • sa întretina si sa foloseasca, în scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea împotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator;
  • sa respecte normele de aparare împotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza sau le desfasoara;
  • sa nu efectueze modificari neautorizate la echipamentele pe care le deservesc;
  • sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului locului de munca, dupa caz, orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu.

Spatii administrative
Pe timpul exploatarii încaperilor, compartimentelor si spatiilor aferente cladirilor administrative, trebuie luate masuri de reducere la minim posibil, a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantitatilor de materiale combustibile si a eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora.
Introducerea în încaperile destinate activitatilor administrative a substantelor inflamabile, este interzisa;
Se interzice fumatul si utilizarea focului deschis în astfel de încaperi;
La amplasarea mobilierului în aceste categorii de sali si încaperi se vor asigura cai de circulatie corespunzator directionate si dimensionate, astfel încat, în caz de necesitate, evacuarea sa se desfasoare cu usurinta;
Cablurile aferente echipamentelor electronice (de legatura, sau de alimentare cu energie electrica), trebuie sa fie astfel dispuse, încat sa nu constituie surse de împiedicare în cazul unei evacuari; 

În încaperile în care se gasesc echipamente de calcul electronic se va asigura respectarea urmatoarelor reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor:
– limitarea materialelor combustibile si înlaturarea cu operativitate a eventualelor surse potentiale de incendiu;
– se recomanda dotarea cu mobilier din materiale incombustibile (C0) sau greu combustibile (clasa C1, C2 de combustibilitate);
– se interzice depozitarea lichidelor inflamabile;
– este interzisa folosirea resourilor, radiatoarelor electrice, fara aprobarea scrisa a organelor de conducere si respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
– se va controla si asigura buna functionare a instalatiei electrice, neadmitandu-se nici un fel de improvizatii; 
– la încheierea programului de lucru, se vor deconecta consumatorii de la reteaua electrica.

Pentru echipamentele electronice care continua sa fie alimentate de la reteaua electrica si în afara programului de lucru (servere, faxuri), se impune introducerea unui dispozitiv diferential la curent rezidual (DDR), pentru rezolvarea problemelor de protectie.

Folosirea acestor întreruptoare cu protectie termica (de suprasarcina) si electromagnetica (la scurtcircuit), precum si cu protectie diferentiala la curent rezidual (curentul de scurgere la masa din cauza unui defect de izolatie pe unul din conductoarele active), are în vedere urmatoarele aspecte: 

– realizarea unei protectii moderne împotriva electrocutarilor prin atingere indirecta;
– realizarea unei protectii împotriva defectelor care ar putea conduce la incendii;
– realizarea unei protectii împotriva defectelor rezistive, care se încadreaza în categoria defectelor, generate de curenti sub sensibilitatea protectiei de suprasarcina si la scurtcircuit.

Reguli privind fumatul

Fumatul este interzis în spatiile interioare ale spitalului (saloane cu paturi, sali de consultatii, sali de masa, spatii de recreere, holuri, birouri, sali de sedinte, magazii, etc.) !
Locurile si zonele în care este interzis fumatul se marcheaza prin indicatoare – FUMATUL  INTERZIS – realizate conform prevederilor standardelor în vigoare.
Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul cladirii, nu sunt amplasate la o distanta mai mica de 40 m. fata de locurile în care exista pericol de explozie (gaze si lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc.) si 10 m. fata de locurile în care exista materiale solide combustibile (lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum etc.).

Prin instructiunile specifice de prevenire si stingere a incendiilor sunt stabilite locurile special amenajate în care fumatul este permis. Aceste locuri sunt delimitate, marcate prin indicatoare cu inscriptia “ LOC PENTRU FUMAT “ si sumt dotate cu scrumiere.

Se interzice:
– depunerea în scrumiere, a altor deseuri de materiale combustibile (hârtie, carton, textile etc.);
– golirea scrumierelor si vaselor în cosurile de hârtie sau în alte locuri în care exista materiale combustibile;
– aruncarea la întâmplare a resturilor de tigara sau chibrituri aprinse.

Zilnic, la terminarea activitatii, locurile în care fumatul este permis vor fi verificate, iar resturile de tigari si chibrituri vor fi evacuate.

Caile de evacuare

Traseele de evacuare din corpurile spitalului, au fost marcate corespunzator, iar în zona cailor de acces catre exterior (case de scari, holuri), s-au montat corpuri pentru iluminatul de siguranta cu autonomie de functionare de aproximativ doua ore.
Casele de scari (una pana la patru), sunt de tip ,,închis”, în doua rampe drepte cu podest de întoarcere tot drept, capabile sa preia minim cate doua fluxuri de evacuare fiecare (anexele A; B; C; D; spital vechi; psihiatrie; policlinica).
Pe toata durata activitatii, caile de evacuare si casele scarilor de acces a utilizatorilor si a fortelor de interventie vor fi mentinute libere si întretinute corespunzator, astfel încat prin acestea, în caz de incendiu persoanele sa poata ajunge în timpul cel mai scurt si în conditii de siguranta, catre  exteriorul cladirii.
Caile de acces, evacuare si interventie se mentin în stare de utilizare pe toata durata zilei si în orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate si realizate; cunoasterea operativa a oricaror situatii ce pot împiedica din motive obiective folosirea acestora în conditii de siguranta, reprezinta cerinta fundamentala referitoare la aceste cai.
Traseele cailor de evacuare (traversarile usilor, coridoarelor, degajamentelor, holurilor, scarilor, etc.), sunt marcate cu indicatoare standardizate, astfel încat sa asigure atat posibilitatea recunosterii cu usurinta a traseului de urmat spre exterior, cat si circulatia usoara, atat ziua cat si noaptea, de catre persoanele care le utilizeaza, în caz de incendiu.

Sistemele de autoînchidere sau închidere automata a usilor de acces în casele de scari închise, se vor mentine în buna stare de functionare.
Se interzice blocarea în pozitie deschisa a usilor caselor de scari, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoînchidere sau a altor usi care, în caz de incendiu au rolul de a opri patrunderea fumului, gazelor fierbinti si propagarea incendiilor pe verticala sau orizontala. Sistemul de închidere a usilor de pe traseele de evacuare trebuie sa permita deschiderea usoara a acestora în caz de incendiu.
De regula, deschiderea usilor de pe traseul de evacuare a mai mult de 30 de persoane valide, trebuie sa se faca în sensul deplasarii oamenilor spre exterior.
În casele scarilor, pe coridoare sau pe alte cai de evacuare ale cladirii, nu se admite depozitarea unor materiale care ar putea împiedica evacuarea persoanelor si bunurilor, precum si accesul personalului de inteventie.
Usile, precum si celelalte dispozitive destinate evacuarii persoanelor sunt prevazute cu indicatoare si inscriptii corespunzatoare, mentinandu-se descuiate pe toata durata programului de activitate.
   
Cheile usilor de acces în cladire si cele ale încaperilor încuiate se pastreaza în locuri si de catre persoane special desemnate, astfel încat acestea sa poata fi identificate si folosite în caz de necesitate (interventie, control, verificari etc.).
Cheile vor fi prevazute cu marca de recunoastere usoara.
Caile de acces si de evacuare, mijloacele pentru  stingerea incendiilor si orice alte instalatii care, în caz de urgenta presupun manevre obligatorii, sunt marcate vizibil, cu indicatoare standardizate.   
Accesul la hidranti, mijloace speciale de stingere, stingatoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apa, sau tablouri electrice de distributie etc., trebuie lasat liber pentru ca, în caz de pericol, sa se poata interveni nestanjenit.
Pe coridoarele de evacuare în caz de incendiu, pe caile de acces si scarile de evacuare, este obligatorie marcarea prin inscriptii si placi  indicatoare a locurilor unde se gasesc dispozitive de alarmare, directia spre usile de evacuare etc.

Sunt interzise :
– amenajarea unor locuri de  munca sau activitati pe caile de  evacuare;
– depozitarea de materiale sau obiecte pe coridoare, sau rampele scarilor;
– asezarea pe caile orizontale de evacuare (coridoare) a dulapurilor, fisetelor, mobilierului etc., daca se reduce latimea acestora sub dimensiunile minime de trecere necesare conform reglementarilor tehnice;
– închiderea sau blocarea usilor, sau a altor dispozitive destinate evacuarii persoanelor;
– scoaterea din functiune a iluminatului de siguranta pentru evacuare si hidranti.

Comportarea în caz de incendiu
Incendiile sunt caracterizate, în general, de aparitia si dezvoltarea flacarilor, ele constituind de fapt, simbolul focului.
Efecte nocive asupra oamenilor, bunurilor si mediului, au si caldura degajata, fumul si gazele arse si chiar utilizarea neadecvata a unor produse de stingere.
Daca orice persoana evita, în mod instinctiv, contactul direct cu flacarile, fenomene cum ar fi degajarea fumului si a gazelor de ardere, sunt de multe ori ignorate, neaparand atât de evident periculoase ca flacarile. De multe ori însa, aceste produse ale arderii, provoaca pericole si distrugeri mai mari decat flacarile, inclusiv pierderi de vieti omenesti, fapt dovedit de statisticile interventiilor la incendii.
Propagarea rapida a fumului într-o constructie, are drept efect, în primul rand, reducerea vizibilitatii, fapt ce conduce la diminuarea capacitatii de orientare a persoanelor si la aparitia panicii. Acestea împiedica parasirea rapida a zonei periculoase si, ca urmare, se mareste durata de stationare sub influenta caldurii si gazelor toxice, sansele de supravietuire diminuandu-se.
Reactiile fata de incendii si fum, sunt diferite de la individ la individ, în functie de particularitatile fizico-psihice ale fiecaruia.
Particulele de fum se pot localiza pe caile respiratorii, provocând simptome de ameteala si voma. Lipsindu-i oxigenul, victima incendiului întra în stari euforice, comportându-se într-o maniera irationala sau ineficace (de exemplu, oameni care zgarie usa în loc sa manevreze clanta).
Efectele inhalarii fumului sunt agravate de consumul de alcool, droguri sau medicamente cu efect sedativ.
Comportarea, recomandata în toate cazurile de propagare a fumului într-o incinta, este urmatoarea: stiind ca fumul si gazele au tendinta de a se acumula în strat sub tavan, se da alarma, apoi se merge aplecat, fara ezitari, pentru a se cauta o cale de evacuare (în caz ca aceasta nu este cunoscuta). O importanta deosebita o are instructajul periodic în cazul ocupantilor unei cladiri, asigurându-se astfel reflexele indispensabile evitarii actelor ilogice cauzate de intoxicatia cu fum.
În compozitia fumului intra si gazele de ardere, deseori cu efecte extrem de nocive.
Oxidul de carbon, avand pentru hemoglobina din sange o afinitate de 300 ori mai mare decat oxigenul, formeaza carboxihemoglobina, compus ce induce modificari psihomotrice fatale.
Dioxidul de carbon produce moartea prin asfixie, la concentratii sub 20%, iar la concentratii mici (3-10%), produce dureri de cap, congestie cerebrala, reducerea capacitatii auditive.
Hidrogenul sulfurat atinge sistemul nervos central, înainte de a provoca edemul pulmonar.

Tot mai des utilizate în ultimul timp, masele plastice degaja prin ardere gaze toxice sau corozive. Alaturi de fosgen, amoniac, formaldehida, îndeosebi acidul clorhidric produce simptome de sufocare si afecteaza sistemul pulmonar, avand în acelasi timp un efect coroziv.
În caz de incendiu, un pericol deosebit îl reprezinta materialele plastice termoplaste, care se înmoaie la caldura, se topesc si curg. Picaturile, cu temperaturi foarte mari, pot produce arsuri greu de vindecat sau pot contribui la propagarea incendiului.
În concluzie, orice persoana aflata într-o cladire în care s-a produs un incendiu, trebuie sa o paraseasca în cel mai scurt timp, evitand prin orice mijloace inhalarea fumului si a gazelor de ardere.
Evacuarea persoanelor, urmareste scoaterea organizata a persoanelor din spatiile în care incendiul sau alte evenimente negative, pot afecta viata si sanatatea oamenilor.
Caile de circulatie prin care se realizeaza evacuarea, sunt constituite din usi, scari, coridoare, care asigura iesirea persoanelor în exterior, la nivelul terenului, în cel mai scurt timp si în conditii de deplina siguranta.
În cazul particular al pavilionului de pneumoftiziologie, în care se desfasoara activitati spitalicesti pentru tratarea TBC-ului, atunci cand este necesara evacuarea acestuia, cadrele medicale si pacientii vor respecta urmatoarele:
– vor fi îndeplinite întocmai instructiunile celor care conduc evacuarea (administrator, pompieri, etc.);
– pe parcursul deplasarii spre exterior, se va merge în pas vioi, dar nu se va alerga (exista riscul împiedicarii, cu producere de rani sau busculade);
– nu se tipa, striga, etc., în general se pastreaza ordinea;
– deplasarea se va efectua în pozitie ,,aplecat”, pentru a nu inhala fumul sau gazele fierbinti, care în faza initiala, se localizeaza la nivelul plafonului.
Anuntarea unui incendiu la unitatea de pompieri, desi în aparenta o problema simpla, implica precizarea obligatorie a unor elemente. Un anunt incomplet, de genul “Arde o constructie pe strada X”, urmat de închiderea telefonului, nu va fi luat în considerare. Prin urmare, odata ce apelati la 112 (apel gratuit), veti preciza urmatoarele:
– denumirea obiectivului incendiat;
– ce arde (natura materialelor incendiate);
– locul producerii incendiului (parter, etaj, acoperis, etc.);
– adresa exacta;
– numele celui care anunta incendiul si numarul postului telefonic de la care apeleaza.
Atentie! Persoana care a facut anuntul, va ramâne lânga telefon pentru confirmare. Nerespectarea acestei conditii, poate conduce la neluarea în considerare a anuntului de incendiu. De asemeni, nu sunt luate în considerare anunturile anonime.

citeste mai departe

Te-ar mai putea interesa :

• Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta este un organism infiintat de obicei la propunerea primarului, in localitatile din tara. Prin aceasta masura se are in vedere o cat mai eficienta organizare si aparare pentru situatiile de urgenta care pot aparea. Interventia Serviciului Voluntar pentru   • Angajari de pompieri civili
pompieri civili Vom discuta in acest articol depre pompieri si despre felul in care se fac angajari de pompieri civili. Cand vorbim despre prevenire, reducerea riscurilor sau interventia in caz de incendiu, inevitabil ne gandim la pompieri. Nu mai este necesar sa amintim ca interventia pompierilor are loc in orice   • Serviciul de urgenta
Serviciul de urgenta Serviciul de urgenta se refera la sistemul de structuri specializate care asigura interventia cu scopul solutionarii problemelor in situatiile de urgenta. In hotararea de guvern nr. 642 din 29 Iunie 2005 sunt clasificate mai multe situatii de urgenta in functie de trei tipuri de riscuri: A. Riscur   • Legea nr. 307 din 12 Iulie 2006
PSI Legea nr. 307 din 12 Iulie 2006 este cadrul legislativ care reglementeaza apararea impotriva incendiilor. Aceasta a intrat in vigoare la 24 Iulie 2006 si a fost actualizata 27 martie 2012. In capitolul 1 al legii la articolul (1) sunt exemplificati si explicati principalii termeni care intra in lim   • Planul de interventie la incendiu si procedura de avizare
interventie la incendiu Masurile de prevenire si stingere a incendiilor sunt masuri organizatorice, reglementate prin lege cum este si cazul planului de interventie la incendiu. Acesta prezinta o importanta deosebita si nu lipseste din documentatia specifica a niciunei firme, organizatii, intreprinderi sau orice tip de uni   Vezi toate stirile din categoria Prevenire si Stingere Incendii

Ultimele noutatiSpecificitatea SSM   Ce este, până la urmă, Securitatea și sănătatea în muncă? Ce trebuie să înțeleg, ce trebuie să rețin, ce pot da la o parte din toată această informație stufoasă și gr
Citeste mai departe Cauti un evaluator de risc pentru compania ta?   Daca esti in cautarea unui evaluator de risc pentru compania, organizatia sau institutia pe care o conduci, trebuie sa stii ca esti la un telefon distanta de un specialist in acest domeniu. Probabil
Citeste mai departe Mintea neinteleasa   Verificam cele mai puternice echipamente folosite pe fiecare loc de muncă. Se impiedica, cad si isi lovesc masinile în timp ce privesc în jos concentrati asupra telefoanelelor mobile. Ac
Citeste mai departe

ProtectiaMuncii-EvaluareRisc.ro:
Abilitare Cariere Despre noi Ghid alegere stingatoare Intrebari frecvente Legislatie Parteneri Utile Contact
Suntem pe:

 Facebook

YouTube

 Youtube

Google+

 Google+

 

Tel: 0748.028.457

 Echipamente SSM si PSI

 

 ANPC