Protectia muncii Dolj

Protectia muncii Dolj

Inspectorii de protectia muncii sunt autorizati prin prezenta lege de protectia muncii in vederea asigurarii sigurantei si securitatii la locul de munca la urmatoarele:

– sa dispuna sistarea unei activitati sau oprirea din functiune a echipamentelor de protectia muncii cand constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala si sa sesizeze, dupa caz, Ministerul de Protectia Muncii si Protectiei Sociale si organele de urmarire penala;

– sa propuna conducerii inspectoratului teritorial de munca retragerea autorizatiei de functionare a persoanei juridice sau a persoanei fizice, din fisa de protectia muncii, daca constata ca, prin modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia, nu se respecta normele de protectia muncii;

– sa aplice sanctiuni, potrivit legii de protectia muncii, in situatia in care constata incalcari ale prevederilor din normele de protectia muncii

Protectia Muncii judetul Dolj sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.