Protectia muncii Iasi

Protectia muncii Iasi

Prezenta lege de protectia muncii prevede urmatoarele:

– daca inspectorii de protectia muncii de la Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Iasi constata incalcari ale normelor de protectia muncii, angajatorul poate relua activitatea numai dupa ce demonstreaza ca a remediat deficientele care au condus la incalcarea normelor de protectia muncii si la sistarea activitatii si a obtinut autorizarea conform prevederilor din fisa de protectia muncii

– in situatia prevazuta mai sus, cererea va fi insotita de certificatul constatator de incalcare a normelor de protectia muncii eliberat initial, in original.

– inspectorii de protectia muncii de la Inspectoratul teritorial de munca al judetului Iasi vor mentiona in certificatul constatator data reluarii activitatii.

Protectia Muncii judetul Iasi sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.