Servicii complete SSM si SU(Situatii de urgenta)

SSM: Sănătatea și securitatea în muncă

Intocmire documentatie Protectia Muncii

 • Intocmirea dosarului SSM in baza Legii nr. 319/2006 privind protectia muncii si a normelor metodologice reglementate.
 • Dosarul de SSM va include: Instructiuni specifice de securitate, sanatate si protectia muncii pentru fiecare post de lucru din cadrul societatii angajatoare;
 • Evidentierea zonelor cu risc ridicat de accidentare (unde este cazul);
 • Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (unde este cazul);
 • Evaluarea riscurilor Planul de prevenire si protectie bazat pe evaluarea riscurilor;
 • Tematica pentru toate etapele de instruire ce urmeaza a fi parcurse;
 • Fisele individuale de instructaj ale salariatilor.
 • Intocmirea dosarului PSI in baza Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor care va cuprinde:Instructiuni specifice de PSI pentru fiecare post de lucru; Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta; Planul de interventie; Planul de evacuare pentru fiecare etaj al cladirii in care se desfasoara activitatea zilnica a salariatilor; Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Asistenta lunara asigurata de expertii SSM cuprinde:

 • Oferirea de consultanta legislativa in domeniul SSM;
 • Instruirea generala la angajare; Instruirea periodica la locul de munca;
 • Oferirea de instructiuni proprii fiecarui post de lucru existent;
 • Testarea cunostintelorminime ale angajatilor privind Securitatea si Sanatatea in Munca;
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie;
 • Participarea la evenimentele deosebite ce pot aparea pe parcursul derularii contractului (Ex: controale inopinate ITM, accidente de munca);
 • Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotararile Guvernului cu impact asupra securitatii si sanatatii in munca;
 • Aducerea la indeplinirea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
 • Consultanta, asistenta si reprezentare in relatia cu I.T.M..-ul;
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor;
 • Emiterea de decizii privind lucrul cu foc deschis (daca este cazul) si interzicerea fumatului in locuri nepermise; Evidenta echipamentelor individuale de protectie.

Serviciile anuale Protectia Muncii includ:

 • Evaluarea riscurilor;
 • Intocmirea planului de prevenire si protectie in urma evaluarilor de risc.

Cercetarea accidentelor de munca