Protectia muncii Buzau

Protectia muncii Buzau

In ceea ce priveste respectarea normelor de protectia muncii, autoritatea competenta ,prin prezenta lege de protectia muncii, este Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei are urmatoarele atributii in fisele de protectia muncii:

– avizeaza materiale de informare si instruire a normelor de protectia muncii, cum ar fi suporturi de curs, brosuri, pliante, afise elaborate de alte persoane juridice sau fizice, in sensul asigurarii concordantei mesajelor pe care acestea le contin cu prevederile legislatiei de protectia muncii in vigoare;

– reprezinta statul in relatiile internationale in ceea ce priveste normele de protectia muncii sau de competenta.

Protectia Muncii Buzau sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.