Protectia muncii Valcea

Protectia muncii Valcea

Cercetarea evenimentelor, conform prezentei legi de protectia muncii, care au ca urmare decesul si/sau invaliditatea lucratorilor din judetul Valcea, precum si a incidentelor periculoase care se produc pe teritoriul altor judete decat judetul unde are sediul social angajatorul din judetul Valcea se va face de catre inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea.

Potrivit legii de protectia muncii, in cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice in care sunt implicate persoane aflate in indeplinirea indatoririlor de serviciu, serviciile politiei rutiere vor transmite comisiei de protectia muncii numite de angajator, inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea sau Inspectiei Muncii, la cererea acestora, in termen de 5 zile lucratoare de la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de cercetare de la fata locului si orice alte documente existente necesare cercetarii, cum ar fi: fisa de protectia muncii, copii de pe declaratii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schite.

Conform normelor de protectia muncii, in cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice, in baza documentelor prevazute anterior transmise de organele de politie si a altor documente din care sa rezulte ca victima se afla in indeplinirea unor indatoriri de serviciu, organele imputernicite, potrivit prevederilor din prezenta lege de protectia muncii, vor efectua cercetarea evenimentului.

Protectia Muncii judetul Valcea sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.