Protectia muncii Hunedoara

Protectia muncii Hunedoara

Persoanele juridice si persoanele fizice raspund patrimonial, potrivit legii de protectia muncii, pentru prejudiciile cauzate prin incalcarea normelor de protectia muncii victimelor accidentelor de munca sau bolilor profesionale, in masura in care daunele nu sunt acoperite integral prin prestatiile asigurarilor sociale de stat.

Conform prezentei legi de protectia muncii la stabilirea despagubirilor cuvenite in fisa de protectia muncii persoanelor angajate cu conventii civile se va tine seama de categoriile si de cuantumul drepturilor care se acorda salariatilor.

Nerespectarea de catre orice persoana a masurilor prevazute in normele de protectia muncii, la locurile de munca ce prezinta un pericol grav prin care se poate creea posibilitatea producerii unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Protectia Muncii judetul Hunedoara sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.