Protecția muncii, SSM (Securitate și Sănătate în Muncă) și PSI (Prevenirea și Stingerea Incendiilor) sunt doua aspecte fundamentale pentru asigurarea siguranței și sănătății la locul de muncă.

Prezenta lege de protectia muncii stipuleaza urmatoarele:

  • Libertatea muncii este garantata prin Constitutie, dreptul la munca nu poate fi ingradit;
  • Orice persoana este libera in alegerea locului de munca si a profesiei, meseriei sau activitatii pe care urmeaza sa o presteze;
  • Nimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca intr-un anumit loc de munca ori intr-o anumita profesie, oricare ar fi acestea;
  • Orice contract de munca incheiat cu nerespectarea dispozitiilor din fisa de protectia muncii este nul de drept. Prezenta lege de protectia muncii este complexa. Solicita oferta de pret Protectia Muncii.
  • Munca fortata este interzisa;
  • Termenul munca fortata desemneaza, in conformitate cu normele de protectia muncii, orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber;

Nu constituie munca fortata, potrivit normelor de protectia muncii, munca sau activitatea impusa de autoritatile publice:

  • in temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu;
  • pentru indeplinirea obligatiilor civice stabilite prin prezenta lege de protectia muncii;
  • in baza unei hotarari judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva, in conditiile legii;
  • in caz de forta majora, respectiv in caz de razboi, catastrofe sau pericol de catastrofe precum: incendii, inundatii, cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale sau insecte si, in general, in toate circumstantele care pun in pericol viata sau conditiile normale de existenta ale ansamblului populatiei ori ale unei parti a acesteia;

Protectia Muncii Romania sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii care asigura serviciile complete HSE: SSM, PSI, Mediu, RSVTI, Analiza de risc cat si Medicina Muncii.

Cere oferta personalizata pentru serviciile de Protectia Muncii