Protectia muncii Timis

Protectia muncii Timis

Durata instruirii in protectia muncii periodice suplimentare a tuturor lucratorilor din judetul Timis nu va fi, conform prezentei legi de protectia muncii, mai mica de 8 ore, si se stabileste in instructiuni proprii de catre conducatorul locului de munca respectiv, impreuna cu:

– angajatorii din judetul Timis care si-au asumat atributiile pentru aplicarea normelor de protectia muncii si sanatatii in munca;

– lucratorul desemnat pentru aplicarea normelor de protectia muncii;

– un lucrator al serviciului intern de protectia muncii si prevenire;

– un lucrator al serviciului extern de protectia muncii si prevenire;

Portivit prezentei legi de protectia muncii, instruirea in protectia muncii periodica suplimentara se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre angajatorii din judetul Timis care si-au asumat atributiile din fisa de protectia muncii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de protectia muncii si prevenire, serviciul extern de protectia muncii si prevenire si aprobate de catre angajator, si de inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Timis si care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea in protectia muncii.

Protectia Muncii judetul Timis sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.