Protecția Muncii Vaslui

Protectia muncii Vaslui

Conform prezentei legi de protectia muncii, in cazul in care accidentul de munca a lucratorilor din judetul Vaslui s-a produs la un angajator, altul decat cel care il inregistreaza, un exemplar din procesul-verbal de cercetare si din fisa de protectia muncii va fi trimis si acestuia si se va raporta la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Vaslui.

In cazul in care angajatorul la care se inregistreaza accidentul de munca isi are sediul, domiciliul sau resedinta pe teritoriul altui judet decat judetul Vaslui, atunci, conform prevederilor din fisa de protectia muncii, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia are sediul, domiciliul sau resedinta angajatorul.

Potrivit legii de protectia muncii, in cazul in care un lucrator din judetul Vaslui prezinta un certificat medical cu cod „accident de munca”, angajatorul care si-a asumat atributiile in protectia muncii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de protectia muncii si prevenire, serviciul extern de protectia muncii si prevenire va solicita acestuia o declaratie scrisa privind data, locul, modul si imprejurarile in care s-a produs evenimentul in urma caruia s-a accidentat si se va consemna la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Vaslui.

In baza declaratiei prevazute mai sus si in functie de data, locul, modul si imprejurarile producerii evenimentului, angajatorul care si-a asumat atributiile in protectia muncii si sanatatii in munca, lucratorul desemnat pentru aplicarea normelor de protectia muncii, serviciul intern de de protectia muncii si prevenire, serviciul extern de protectia muncii si prevenire va comunica si cerceta evenimentul sau, in situatia in care evenimentul prevazut mai sus nu a avut loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu ori in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si invers, va arhiva declaratia originala impreuna cu o copie a certificatului medical si o vor trimite la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Vaslui.

Protectia Muncii judetul Vaslui sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.