Protectia muncii Maramures

Protectia muncii Maramures

Intreprinderile si angajatorii judetului Maramures vor desfasura, potrivit legii de protectia muncii, urmatoarele activitati de prevenire a accidentelor la locul de munca:

– efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate in fisa de protectia muncii si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora;

– intocmirea rapoartelor si/sau a fiselor de protectia muncii prevazute de hotararile Guvernului in normele de protectia muncii, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;

– evidenta echipamentelor de protectia muncii si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de protectia muncii sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de protectia muncii;

Protectia Muncii judetul Maramures sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.