Protectia muncii Neamt

Protectia muncii Neamt

Conform prezentei legi de protectia muncii, atributiile secretariatului Comisiei de abilitare si avizare a normelor de protectia muncii de pe langa judetul Neamt se stabilesc prin ordin al ministrului de protectia muncii, solidaritatii sociale si familiei.

Secretariatul Comisiei de abilitare si avizare a normelor de protectia muncii de pe langa judetul Neamt, conform prevederilor din fisa de protectia muncii, asigura:

– cooperarea administrativa cu celelalte autoritati din statele membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European, prin intermediul sistemului de informare al pietei interne (IMI), in numele Comisiei de abilitare si avizare, potrivit prevederilor prezentei legi de protectia muncii;

– verificarea legalitatii documentelor eliberate de autoritati competente din alte state membre, depuse in vederea abilitarii, avizarii sau notificarii, dupa caz, prin IMI, potrivit prevederilor prezentei legi de protectia muncii, in cazul in care Comisia de abilitare si avizare de pe langa judetul Neamt considera ca este necesar.

Protectia Muncii judetul Neamt sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.