Protectia muncii Olt

Protectia muncii Olt

In conformitate cu prezenta lege de protectia muncii, comisia de abilitare si avizare a normelor de protectia muncii pentru toti angajatorii si intreprinderile judetului Olt are urmatoarele obligatii:

– sa elibereze certificatele de abilitare, potrivit modelului prevazut in fisa de protectia muncii, pentru solicitantii care indeplinesc conditiile prevazute de prezentele norme de protectia mncii pentru serviciile externe de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii;

– sa restituie solicitantilor, prin posta, dosarele care nu contin toate documentele prevazute in fisa de protectia muncii si sa motiveze aceasta decizie;

– sa transmita titularilor, prin posta, cu confirmare de primire, in termen de 10 zile de la data intrunirii Comisiei de abilitare si avizare a normelor de protectia muncii;

Protectia Muncii judetul Olt sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.