Protectia muncii Prahova

Protectia muncii Prahova

Serviciile externe de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii abilitate pot informa, conform legii de protectia muncii, Comisia de abilitare si avizare de pe langa judetul Prahova cu privire la schimbarile aduse la reinnoirea certificatului de abilitare si in fisa de protectia muncii, inclusiv prin intermediul punctului de contact unic electronic (PCU electronic).

Dupa analizarea modificarilor aduse la reinnoirea certificatului de abilitare, Comisia de abilitare si avizare de pe langa judetul Prahova emite noul certificat de abilitare, in conditiile prevazute de prezentele norme de protectia muncii si cu respectarea art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin prezenta lege de protectia muncii.

Protectia Muncii judetul Prahova sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.