Protectia muncii Caras Severin

Protectia muncii Caras Severin

Activitatile de interes national in normele de protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca si sursele de acoperire a cheltuielilor necesare in vederea realizarii acestora in fisa de protectia muncii se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului de Protectia Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Activitatile de interes national privind cercetarea stiintifica in normele de protectia muncii, a securitatii si sanatatii in munca se finanteaza din fondurile prevazute pentru acestea, potrivit legii de protectia muncii.

Evidenta si cercetarea accidentelor de munca si a bolilor lucratorilor care au loc in subordinea institutiei Ministerului de Protectia Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei se efectueaza de organele din fisa de protectia muncii proprii ale acesteia.

Protectia Muncii judetul Caras Severin sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.