Legislatia Muncii – Ce stii despre legislatia privind persoanele cu dizabilitati

Solicita oferta PaginiStiriVideoCOR SERVICIU CLIENTI : 0748.028.457 [email protected]  


RSGE Breadcrumbs arrowStiri Breadcrumbs arrowLegislatia Muncii Breadcrumbs arrowLegislatia muncii – persoanele cu dizabilitati

dizabilitateLegislatia muncii – persoanele cu dizabilitatiUltima actualizare: 2014-07-02 20:26:11

Putem sustine oare ca suntem egali? Cu siguranta, nu. Ne nastem diferiti si traim diferit, in functie de harurile cu care am fost inzestrati. Inegalitatea este o realitate de zi cu zi cu care invatam sa traim. Probabil ca una dintre cele mai acute si vizibile forme ale inegalitatii este handicapul.
Conform legii, persoanele cu handicap sunt acele persoane carora, datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitatile de a desfasura in mod normal activitati cotidiene, necesitand masuri de protectie in sprijinul recuperarii, integrarii si incluziunii sociale.
     
Temei legal
Cum gestionam aceasta realitate astazi? Suntem oare pregatiti sa ridicam societatea romaneasca la acel nivel de civilizatie care sa permita tuturor cetatenilor ei sansa unui trai decent? Sa analizam impreuna aceasta problema din perspectiva unei legislatii cu scopuri nobile, dar mijloace reprobabile.

Valorile unui stat social cu apartenenta europeana ne dau in prezent iluzia unei protectii in fata inegalitatii. In aceasta linie se inscrie si recenta legislatie privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap care face obiectul Legii nr. 448/2006, republicata in M.Of. nr. 1 din 03.01.2008, act normativ in aplicarea caruia s-au emis Norme Metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007, publicata in M.Of. nr. 233 din 4 aprilie 2007.
     
Dincolo de masurile sociale reglementate de acest act normativ, care vizeaza sprijinul direct acordat persoanelor cu handicap, sunt stabilite si o serie de parghii juridice si financiare pentru asigurarea insertiei sociale si valorizarii muncii persoanelor cu handicap.

Atentie!
Intrucat inertia sociala si profesionala este considerabila in societatea romaneasca, legislatia-cadru instituie o serie de obligatii privind angajarea persoanelor cu handicap. Astfel, in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 republicata, autoritatile si institutiile publice, respectiv persoanele juridice din domeniul  public sau privat care au cel putin 50 de angajati, cu exceptia institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.
     
Angajarea persoanelor cu handicap in munca se realizeaza fie direct pe piata libera a muncii, fie in cadrul unor unitati protejate autorizate potrivit Legii nr. 448/2006, republicata.
    
Ce sunt unitatile protejate autorizate?

Unitatile protejate pot fi infiintate si autorizate de catre persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, care indeplinesc urmatoarele conditii:
    
* sunt operatori economici cu personalitate juridica, indiferent de forma de proprietate si organizare, care au cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate cu contract individual de munca
 
* sunt sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice sau din cadrul organizatiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie si cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap;

* sunt persoane fizice cu handicap autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati economice independente, inclusiv asociatii familiale care au in componenta o persoana cu handicap.

Beneficiile de ordin fiscal obtinute de unitatile protejate autorizate potrivit legii sunt urmatoarele:

* scutirea de plata a taxelor de autorizare la infiintare si de reautorizare;
* scutire de plata a impozitului pe profit, cu conditia ca cel putin 75% din fondul obtinut prin scutire sa fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje, instalatii de lucru si/sau amenajarea locurilor de munca protejate, in conditiile prevazute de Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal;
* alte drepturi si facilitati acordate de autoritatile administratiei publice locale, finantate din fondurile proprii ale acestora.
  
Concluzie
Ordinul nr. 60/23.04.2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate, publicat in M.Of. nr. 291/03.05.2007, nu stabileste limitari ale domeniului de activitate al unitatilor protejate. La o analiza sumara a unitatilor protejate autorizate aflate pe site-ul ANPH, numarul acestora este impresionant la prima vedere.
 
Spre exemplu, aceeasi unitate protejata ofera servicii comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie, activitati de studiere a pietei de sondaj, activitati de secretariat si traducere, selectia si plasarea fortei de munca, servicii prestate in principal intreprinderilor, consultanta pentru afaceri si management, chiar si productie de utilaje industriale.
In astfel de situatii, angajarea persoanelor cu handicap este de regula una fictiva, fenomenul nefiind generat din ratiuni de ordin social si umanitar, ci datorita evaziunii fiscale legale. Metodele de optimizare fiscala de acest gen sunt cel mai adesea practicate in cadrul holding-urilor, unitatile protejate fiind doar simple paravane ale unor afaceri profitabile.

Activitatea profesionala a persoanelor cu handicap
    
Exigentele normative specifice privind angajarea persoanelor cu handicap se cantoneaza nu numai in zona de asigurare a protectiei muncii, dar si in ce priveste protectia sociala la locul de munca, urmarind eliminarea unor practici abuzive din partea angajatorului.
 Indiferent de statutul legal al angajatorului, insertia profesionala a persoanelor cu handicap se realizeaza prin asigurarea finantarii din bugetul asigurarilor pentru somaj a unor cursuri de formare profesionala si prin consiliere specializata in perioada prealabila angajarii, precum si in perioada de proba.
     
Atentie!
Odata realizata insertia profesionala, persoana cu handicap beneficiaza de o adaptare rezonabila la locul de munca, in acest sens fiind reglementata o perioada de proba la angajare de cel putin 45 de zile lucratoare.

Asa cum observam, reglementarea Legii nr. 448/2006 se afla in partiala contradictie cu prevederile art. 31 alin. (2) din Codul muncii, care statueaza o perioada de proba maxima de 30 de zile calendaristice, ca modalitate exclusiva de verificare a aptitudinilor profesionale ale persoanei cu handicap.

 Analizand raportul juridic existent intre legea speciala (Legea nr. 448/2006) si legea generala (Codul muncii) in materia incadrarii persoanelor cu handicap, apreciem ca, in prezent, verificarea aptitudinilor profesionale pentru aceasta categorie de angajati se face in mod exclusiv in cadrul unei perioade de proba de cel mult 45 de zile lucratoare.

Atentie!
Daca angajarea presupune o acomodare indelungata cu caracteristicile locului de munca, prin simetrie, si incetarea raportului de munca trebuie sa permita salariatului cu handicap o readaptare la statutul de persoana in cautarea unui loc de munca.

Astfel, preavizul acordat salariatului cu handicap este de minimum 30 de zile lucratoare in cazul desfacerii contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive neimputabile salariatului.

Sub aspectul timpului de munca si de odihna, salariatul cu handicap are posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi, daca beneficiaza de recomandarea comisiei de evaluare in acest sens. Totodata acesta are dreptul anual la un concediu de odihna suplimentar de 3 zile (art. 142 din Codul muncii), iar in cazul salariatului nevazator de 6 zile (art. 57 din CCMUNN pe anii 2007-2010).

Persoanele cu handicap angajate la domiciliu beneficiaza din partea angajatorului de transportul la si de la domiciliu al materiilor prime si materialelor necesare in activitate, precum si al produselor finite realizate, reglementare in acord cu prevederile art. 106 lit. c) din Codul muncii.
     
Din punct de vedere fiscal,  persoanele cu handicap grav sau accentuat certificat de comisiile de evaluare beneficiaza de scutirea la plata impozitului pe salariu aferent functiei de baza, in conformitate cu dispozitiile art. 83 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 448/2006, republicata si art. 55 alin. (4) lit. k1) din Codul fiscal.
       
Va recomandam:
Din perspectiva diversitatii activitatilor din economia nationala, nu toti angajatorii pot utiliza eficient forta de munca oferita de persoanele cu handicap. Prin urmare, angajatorii care nu indeplinesc obligatia legala aratata mai sus pot opta pentru indeplinirea uneia dintre obligatiile alternative, in conditiile art. 78 alin. (3) lit. a)-b) din lege:
* angajatorii care nu isi indeplinesc obligatia de incadrarea a persoanelor cu handicap, pot opta pentru plata lunara catre bugetul de stat a unei sume reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;

* o alta optiune consta in achizitionarea de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat pentru neindeplinirea obligatiei de incadrare a persoanelor cu handicap. Achizitionarea produselor sau serviciilor de la unitatile protejate se realizeaza lunar in baza unui contract, insotit de factura si de dovada platii.
     
Sanctiune
Neindeplinirea in mod alternativ a obligatiilor prevazute de art. 78 din Legea nr. 448/2006 republicata, se sanctioneaza de catre inspectorii de munca cu amenda contraventionala de la 3.000 lei la 9.000 lei.

Avantajele de natura fiscala acordate in urma incadrarii persoanelor cu handicap
     
Angajatorii persoanelor cu handicap, indiferent de statutul legal, beneficiaza de urmatoarele drepturi si facilitati de natura fiscala:

* deducerea la calculul profitului impozabil a sumelor aferente adaptarii locurilor de munca protejate si achizitionarii utilajelor si echipamentelor utilizate in procesul de productie de catre persoana cu handicap;

* deducerea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de munca, precum si a cheltuielilor cu transportul materiilor prime si al produselor finite la si de la domiciliul persoanei cu handicap care presteaza activitatea profesionala in conditiile art. 106 din Codul muncii;

* decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a cheltuielilor specifice de pregatire, formare si orientare profesionala a persoanelor cu handicap;

* acordarea unei subventii in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Atentie!
Subventionarea locurilor de munca ocupate de persoanele cu handicap ii vizeaza exclusiv pe angajatorii care nu au obligatia incadrarii in munca a acestora, potrivit Legii nr. 448/2006.
    
Prin urmare, daca aveti sub 50 de angajati, doriti incadrarea unor persoane cu handicap pe durata nedeterminata si va asumati obligatia de a mentine in activitate persoanele respective pe o durata de cel putin 2 ani, aveti posibilitatea de a incheia o conventie cu AOFM, in baza careia veti beneficia timp de 12 luni de urmatoarele subventii din bugetul asigurarilor pentru somaj:
    
* o subventie lunara acordata timp de 12 luni din bugetul asigurarilor pentru somaj, in valoarea unui salariu minim brut pe tara garantat in plata;

* subventionarea lunara a contributiei de somaj a angajatorului aferenta locurilor de munca ocupate de persoanele cu handicap incadrate timp de 12 luni (1% din salariu in perioada ianuarie – noiembrie 2008, respectiv 0,5% incepand cu luna decembrie).

Valoarea subventiei astfel acordate nu poate depasi 60% din costurile salariale ale angajatorului aferente persoanelor cu handicap, pe o perioada de 1 an de la data angajarii.

Te-ar mai putea interesa :

• Specificitatea SSM
Ce este, până la urmă, Securitatea și sănătatea în muncă? Ce trebuie să înțeleg, ce trebuie să rețin, ce pot da la o parte din toată această informație stufoasă și greu digerabilă care mie, ca antreprenor, îmi impune atâtea rigori?!? S-a tot dezbătut,   • Noile modificari legislative privind procedurile in institutiile publice
institutiile publice Modificari legislative privind procedurile in institutiile publice Schimbarile legislative si noile ordine ce intra in vigoare sunt deosebit de importante pentru institutii, atat ca functionare si organizare, dar mai ales ca raspundere in fata controalelor de orice fel. Ordinul 200/2016 reglementea   • S-a redus perioada de instruire introductiv-generala si la locul de munca
instruire SSM Vesti bune in domeniul sanatatii si securitatii in munca! Legea nr. 767/2016  vine cu schimbari semnificative atat pentru aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca, cat si pentru sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Instruirea lucratorilor in d   • Mod de calcul indemnizatie crestere copil 2015
indemnizatie crestere copil Conform OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copiilor, cei care cu un an inainte de data nasterii copilului au avut 12 luni consecutive venituri din salarii, din activitati independente, din activitati agricole ce sunt impozitate pe venit potrivit prevederilor Legii 571/20   • Obtinerea concediului si indemnizatiei de crestere copil
indemnizatiei de crestere copil Incepand cu 1 ianuarie 2011, daca ai realizat timp de 12 luni venituri din salarii sau din activitati independente, din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fical, cu un an inaintea datei nasterii copilului, pot beneficia de concediu,   Vezi toate stirile din categoria Legislatia Muncii

Ultimele noutatiSpecificitatea SSM   Ce este, până la urmă, Securitatea și sănătatea în muncă? Ce trebuie să înțeleg, ce trebuie să rețin, ce pot da la o parte din toată această informație stufoasă și gr
Citeste mai departe Cauti un evaluator de risc pentru compania ta?   Daca esti in cautarea unui evaluator de risc pentru compania, organizatia sau institutia pe care o conduci, trebuie sa stii ca esti la un telefon distanta de un specialist in acest domeniu. Probabil
Citeste mai departe Mintea neinteleasa   Verificam cele mai puternice echipamente folosite pe fiecare loc de muncă. Se impiedica, cad si isi lovesc masinile în timp ce privesc în jos concentrati asupra telefoanelelor mobile. Ac
Citeste mai departe

ProtectiaMuncii-EvaluareRisc.ro:
Abilitare Cariere Despre noi Ghid alegere stingatoare Intrebari frecvente Legislatie Parteneri Utile Contact
Suntem pe:

 Facebook

YouTube

 Youtube

Google+

 Google+

 

Tel: 0748.028.457

 Echipamente SSM si PSI

 

 ANPC