Despre RSGE

 

Protecția muncii

Afacerea dumneavoastră este unică, nevoile sunt proprii exigențelor fiecărui antreprenor și, în consecință, necesitățile satisfacerii sunt diferite. Noi, Echipa Reliable Solutions Group Experts, le-am individualizat pentru tine, prin ofertele noastre personalizate pe care le puteți solicita, contactându-ne, prin e-mail, la adresa noastră: [email protected].

 

Sfera de activitate acoperită de domeniul muncii și cel al asigurărilor sociale este într-o perpetuă schimbare atât pe plan intern, cât și internațional, fie prin prisma legislativului, fie prin prisma dinamicii sociale, determinând astfel o actualizare a nevoilor, odată cu concretizarea unor noi riscuri care, prin specificitatea lor, impun soluții proprii ce trebuie să țină pasul cu această dinamică, în caz contrar, am asista, cu toții, la adevărate dezastre: distrugeri, pierderi materiale și umane, modificări semnificative ale ecosistemului.

Tocmai preîntâmpinarea unor astfel de dezastre, dar și minimizarea efectelor unor evenimente de acest fel în domeniul protecției muncii ce ar putea conduce la compromiterea afaceri dumneavoastră este misiunea Reliable Solutions Group Experts.

 

 

Ce înseamnă, de fapt, Protecția Muncii? De ce este util să ne asigurăm afacerea în privința securității și sănătății în muncă?

 

Orice afacere, raportându-ne la numărul de angajați, indiferent că vorbim de concretizarea acestuia prin zeci sau sute, așa cum este cazul companiilor multinaționale sau cel al instituțiilor publice, ori, dimpotrivă, un număr restrâns, cazul microîntreprinderilor sau PFA-urilor, Întreprinderilor Individuale sau Familiale, este expusă unor riscuri specifice domeniului de activitate în care activează.

Astfel, pentru preîntâmpinarea eventualelor evenimente și accidente de muncă, de altfel, inerente în orice sector de activitate fie că este public, fie că este privat, prin prisma pericolelor grave și iminente de accidente, s-a conturat un cadru legislativ intern, în conformitate și coroborat cu cel internațional, care statuează asupra normelor metodologice de reglementare ale acestui domeniu al securități și sănătății în muncă, pe scurt, al SSMului, norme prin care să se asigure diminuarea evenimentelor neașteptate la locul de muncă, precum și a bolilor profesionale, tot mai frecvente, în ultimii ani, în acest fel atenuându-se efectele scăderii randamentului angajaților ce pot conduce, deopotrivă, la pierderi umane și materiale însemnate.

Este evident că orice pierdere materială cauzată, pe de o parte, de avarierea logisticii, pe de altă parte, de încetinirea sau sistarea temporară sau permanentă a activității, sau orice pierdere umană, fie prin indisponibilizare, ca urmare a unor probleme medicale temporare, fie prin deces, generează atât la nivel intern, raportându-ne la ceilalți lucrători, cât și extern, raportându-ne la imaginea companiei, a întreprinderii, a credibilității acesteia pe piața muncii și în economia de piață, disfuncționalități, blocaje, daune cu umări care, de cele mai multe ori, sunt cruciale, indiferent de specificul afacerii și de gradul de dezvoltare al acesteia.

De aceea, existența unor proceduri SSM eficiente, specifice domeniului de activitate antreprenorială dezvoltat de întreprinzător, de angajator, îl va exonera pe acesta de eventuale cheltuieli administrative și judiciare care ar putea conduce la prejudicierea gravă a unei întreprinderi și chiar la falimentul acesteia.

În consecință, măsurile ce au că scop asigurarea sănătății și securității în muncă nu sunt doar o obligație legală, ci și o responsabilitate față de propria afacere, impunându-se, la nivel de întreprindere, necesitatea unei implicări conjugate din partea angajatorilor și a lucrătorilor.

 

Materializarea SSM ca obligație legală pentru angajator

 

Se spune că un cadru de muncă sănătos, un climat de lucru relaxant și sigur, sporește eficacitatea lucrătorilor, randamentul acestora ce se reflectă în productivitatea muncii.

De aceea, prima investiție pe care un antreprenor trebuie să o facă este în proprii angajați, de aceștia depinzând calitatea serviciilor prestate și succesul afacerii, evident, nu exclusiv. Altfel spus, degeaba îi asigurăm lucrătorului un salariu motivant, un birou de lucru desprins parcă dn filmele americane, degeaba îl trimiteți la cursuri de referință sau organizați team buildinguri pentru care v-ar invidia orișicare alt antreprenor dacă nu-l asigurăm din punct de vedere al integrității sale fizice și psihice, expunându-l în mod inconștient, unor accidente și evenimente iminente din pricina inexistenței unor măsuri care să le prevină sau unor factori vătămători conducând la instalarea ori amplificarea unor boli specifice profesiei, compromițând, totodată, și afacerea, pentru că, orice eveniment SSM are un ecou care nu poate fi trecut ușor cu vederea și va fi sancționat în piață.

 

De aceea, pentru că, după cum știm deja, este mai eficient să previi, decât să remediezi consecințele unui eveniment SSM, prima obligație a unui angajator, de altfel, reglementată prin normele aplicabile în domeniul securității și sănătății în muncă, este să efectueze o evaluare a posibilelor riscuri, a factorilor de risc la care sunt expuși lucrătorii, prin prestarea activităților profesionale specifice, iar, odată identificate aceste riscuri, să decidă asupra măsurilor de prevenire și protecție necesare în ipoteza unei conjuncturi posibile.

Ceea ce este important, la momentul întocmirii acestei evaluări, trebuie să veți în vedere, deopotrivă, de la riscurile la care este expusă logistica afacerii, de aici generându-se majoritatea accidentelor și evenimentelor SSM, la lucrători, unii dintre aceștia putând prezenta vulnerabilități permanente sau temporare (vulnerabilitate ca efect al unei dizabilități, al vârstei, al unor tratamente medicamentoase, sarcină, al experienței) și până la toate persoanele care, frecvent sau ocazional, ajung în incinta sau incintele unde vă desfășurați activitățile specifice.

Prin urmare, odată identificate riscurile la care, în definitiv, afacerea este expusă, se vor putea concretiza toate măsurile necesare care să le preîntâmpine, deci acele măsuri de prevenire care să reducă riscul de producere a oricărui accident sau eveniment de muncă sau instalarea unei boli profesionale specifice.

Pe lângă aceste măsuri de prevenire, se vor mai concretiza și măsurile de protecție, precum și cele de atenuare care au ca scop diminuarea efectelor distructive, a gravității consecințelor accidentului sau evenimentului SSM, în concordanță cu aria de activitate și riscul specific.

 

 

Materializarea SSM ca obligație legală pentru lucrător

În mod cert, nu este suficient ca angajatorul să ia toate măsurile necesare pentru siguranța lucrărilor, a terților (colaboratori, clienți, furnizori), a mediului înconjurător, dacă nu există o implicare, o colaborare mutuală din partea lucrătorilor dumneavoastră, în acest sens, angajaților revenindu-le sarcina nu doar de a respecta ad-litteram protocoalele, regulamentele specifice privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, prin utilizarea corectă a echipamentelor puse la dispoziție, echipamente de protecție individuală sau cele necesare activității, ci și de a raporta orice disfuncționalitate sesizată, orice neconcordanță între măsurile stabilite pentru gestionarea riscurilor și mediul efectiv de lucru, cu atât mai mult cu cât, evaluarea riscurilor și, prin urmare, măsurile instituite, în baza riscurilor identificate la un moment dat, nu sunt general valabile, nu au un caracter permanent, ele sunt produsul unei dinamici ce ține de diverși factori: economici, sociali, de mediu, de dinamica afacerii însăși.

 

Prin urmare, o afacere de succes nu înseamnă doar oameni de succes, talentați, dedicați profesiei și determinați prin credințele lor despre ideea de muncă sau recunoașterea meritelor fiecăruia dintre pilonii respectivei afaceri, ci mai înseamnă și un mediu de lucru sănătos, prin aceasta înțelegând ca toate practicile referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, de altfel aspecte vitale în existența ca entitate în economia de piață actuală, să se regăsească în cultura organizațională a întreprinderii dumneavoastră și nu ca o obligație în plus instituită de normele legale în vigoare, ci ca o politică de lucru echilibrată care să preîntâmpine producerea unor eventuale accidente sau evenimente, dar apariția ori acutizarea unor probeme de sănătate prin și în muncă.

 

Tocmai pentru că noi, Echipa de experți RSGE, cunoaștem importanța primordială pe care o constituie măsurile SSM la nivel de afacere, indiferent de gradul de dezvoltare al acesteia, de investiții sau de numărul de angajați, dar, mai ales, conștientizând repercusiunilor unor măsuri insuficiente sau incorect aplicate sau nespecifice domeniului de activitate, ne-a determinat să concretizăm pachete de servicii complete, personalizate nevoilor dumneavoastră, incluzând, deopotrivă, servicii de consultanță, evaluare riscuri, materializarea măsurilor de prevenire, protecție și atenuare specifice, elaborarea documentației necesare, dar și echipamente de protecție și de lucru necesare și utile pentru protecția muncii.

 

Pe lângă serviciile SSM, RSGE vă mai poate asigura servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare în eventuale litigii cu implicații SSM, dar și servicii de contabilitate.

Ofertele noastre personalizate pot fi solicitate, contactându-ne, prin e-mail, la adresa noastră: [email protected] sau telefonic, la numerele menționate la secțiunea Contact RSGE.