Protectia muncii Viseu de Sus

   In cazul intreprinderilor orasului  Viseu de Sus, judetul Maramures cu pana la 9 lucratori inclusiv, angajatorul poate efectua activitatile din prevederile prezentei legi de protectia muncii din domeniul securitatii si sanatatii in munca, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- activitatile desfasurate in cadrul intreprinderii nu sunt interzise in normele de protectia muncii aflate in vigoare;

- angajatorul isi desfasoara activitatea profesionala din fisa de protectia muncii in mod efectiv si cu regularitate in intreprinderea si/sau unitatea din orasul Viseu de Sus, judetul Maramures;

- angajatorul a urmat cel putin un program de pregatire pentru normele de protectia muncii in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata minima de 40 de ore, fapt care se atesta in fisa de protectia muncii si printr-un document de absolvire a programului de pregatire.

 

   Protectia Muncii Viseu de Sus, judetul Maramures sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE   SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.