Protectia muncii Victoria

Constituie contraventie, prin prezenta lege de protectia muncii, si se sanctioneaza cu amenda nerespectarea normelor de protectia muncii privind:

- asigurarea si folosirea instalatiilor electrice de constructie adecvate si echipamentelor de protectia muncii la locurile de munca unde exista pericole de incendiu sau de explozie potrivit normelor de protectia muncii;

- asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrica a echipamentelor de protectia muncii si uneltelor de munca;

 

Protectia Muncii Victoria, judetul Brasov este pusa la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.