Protectia muncii Vascau

In scopul realizarii obiectivelor prevazute prin lege de protectia muncii, lucratorii au urmatoarele obligatii:

- sa nu procedeze la scoaterea din functiune a echipamenteor de protectia muncii, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive in conformitate cu normele de protectia muncii;

- sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati in fisa de protectia muncii orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru normele de protectia muncii si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a echipamentelor de protectia muncii;

 

Protectia MunciiVascau, judetul Bihor este pusa la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.