Protectia muncii Targu Ocna

Angajatorii au obligatia prin lege de a asigura protectia muncii angajatilor la locul de munca respectand urmatoarele:

 -  functionarea permanenta si corecta a echipamentelor de protectia muncii, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice;

 - sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de la protectia muncii in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor;

 -  sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de la protectia muncii cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

 -  sa desemneze, la solicitarea inspectorului de protectia muncii, lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;

 - sa nu altereze in fisa de protectia muncii urmele lasate de producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane;

 

Protectia Muncii Targu Ocna, judetul Bacau va este pusa la dispozitie prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.