Protectia muncii Stei

Angajatorul prin prezenta lege de protectia muncii se va asigura ca lucratorii din compania sau firma din exterior, care desfasoara activitati in compania sau firma proprie, au primit instructiuni adecvate referitoare la normele de protectia muncii si la riscurile legate de securitate si sanatate in munca, pe durata desfasurarii activitatilor.

Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in in fisa de protectia muncii si sanatatii in munca au dreptul la instruire corespunzatoare.

Instruirea, prin prezenta lege de protectia muncii, nu poate fi realizata pe cheltuiala lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora.

Instruirea, conform normelor de protectia muncii, trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru.

Instruirea, conform fisei de protectia muncii, trebuie sa se efectueze in timpul programului de lucru, fie in interiorul, fie in afara companiei sau firmei respective.

 

Protectia Muncii Stei, judetul Bihor este pusa la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.