Protectia muncii Slanic-Moldova

Pentru a asigura prin lege protectia muncii si sanatatea angajatului la locul de munca, angajatorul se va obliga la urmatoarele:

 -  sa achizitioneze materialele informarii si instruirii angajatilor pentru protectia muncii ca de exemplu: afise, pliante, filme si diafilme cu privire la pretectia muncii si sanatatea in munca;

 -  sa informeze fiecare persoana, anterior angajarii in munca, despre riscurilor la care aceasta va fi expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire prezente in fisa de protectia muncii;

 -  sa asigure autorizarea exercitarii muncii si a profesiilor prevazute de legislatia specifica pentru protectia muncii;

 -  sa angajeze doar acele persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca din normele de protectia muncii pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii;

 -  sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific in fisa de protectia muncii

 

Protectia Muncii Slanic-Moldova, judetul Bacau va este pusa la dispozitie prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.