Protectia muncii Sighetu Marmatiei

   Intreprinderile si angajatorii orasului Sighetu Marmatiei, judetul Maramures vor desfasura, potrivit legii de protectia muncii, urmatoarele activitati de prevenire a accidentelor la locul de munca:

- evidenta echipamentelor de protectia muncii, zonarea corespunzatoare, asigurarea/urmarirea ca verificarile si/sau incercarile periodice ale echipamentelor de protectia muncii sa fie efectuate la timp si de catre persoane competente ori alte activitati necesare, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea normelor de protectia muncii si a securitatii si sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;

- alte activitati necesare/specifice asigurarii  respectarii normelor de protectia muncii si a securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca pentru orasul Sighetu Marmatiei, judetul Maramures;

 

  Protectia Muncii Sighetu Marmatiei, judetul Maramures sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.