Protectia muncii Salonta

Angajatorul trebuie sa asigure conditii de protectia muncii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in conformitate cu fisa de protectia muncii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau, respectand prezenta lege de protectia muncii:

- la angajare;

- la schimbarea locului de munca sau la transfer;

- la introducerea unui nou echipament de protectia muncii sau a unor modificari ale echipamentului de protectia muncii deja existent;

- la introducerea oricarei noi tehnologii de protectia muncii sau proceduri de lucru;

- la executarea unor lucrari speciale.

Instruirea din fisa de protectia muncii prevazuta mai sus trebuie sa fie:

- adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri de protectia muncii;

- periodica si ori de cate ori este necesar in vederea respectarii normelor de protectia muncii.

 

Protectia Muncii Salonta, judetul Bihor este pusa la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.