Protectia muncii Rupea

Se considera contraventie, prin prezenta lege de protectia muncii, si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementarilor din fisa de protectia muncii si de securitate si sanatate in munca privind:

- darea in exploatare sau repunerea in functiune, partiala ori totala, prin incalcarea normelor de protectia muncii, a constructiilor, echipamentelor de protectia muncii si a uneltelor noi sau reparate, precum si pentru aplicarea proceselor tehnologice;

- intocmirea si nerespectarea documentatiilor tehnice, din fisa de protectia muncii, pentru executarea lucrarilor care necesita masuri speciale de siguranta;

 

Protectia Muncii Rupea, judetul Brasov este pusa la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.