Protectia muncii Ramnicu Sarat

Inspectorii de protectia muncii de la Inspectia Muncii controleaza modul in care se aplica prezenta lege de protectia muncii din domeniul securitatii si sanatatii in munca la toate persoanele fizice si juridice, si au urmatoarele atributii:

- dispun sistarea activitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor de protectia muncii si a uneltelor de munca, in cazul in care constata o incalcare grava a normelor de protectia muncii si de pericol grav si iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;

- cerceteaza evenimentele, din fisa de protectia muncii, conform competentelor, avizeaza cercetarea, stabileste sau confirma caracterul accidentelor;

 

Protectia Muncii Ramnicu Sarat, judetul Buzau sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.