Protectia muncii Pogoanele

Inspectia Muncii reprezinta autoritatea competenta in ceea ce priveste controlul aplicarii legislatiei de protectia muncii referitoare la securitatea, sanatatea si la normele de protectia muncii la locul de munca.

Inspectia Muncii controleaza modul in care se aplica prezenta lege de protectia muncii referitoare la la securitatea, sanatatea si la normele de protectia muncii la toate persoanele fizice si juridice si are, in principal, urmatoarele atributii:

- controleaza realizarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale in conformitate cu fisa de protectia muncii;

- solicita masuratori si determinari, examineaza probe de produse si de materiale in unitati si in afara acestora, pentru clarificarea unor evenimente sau situatii de pericol a normelor de protectia muncii;

 

Protectia Muncii Pogoanele, judetul Buzau sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.