Protectia muncii Onesti

Angajatorii, pentru a asigura prin lege protectia muncii si sanatatea angajatilor la locul de munca au urmatoarele obligatii:

 - sa stabileasca atributiile si responsabilitatile care le revin angajatilor, prin fisa postului in domeniul de protectia muncii si sanatatii in munca, corespunzator sarcinilor executate;

 - prin aplicarea normelor de protectia muncii si sanatate in munca, luand in calcul particularitatile sarcinilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor sa elaboreze instructiuni proprii, in spiritul prezentei legi;

 - sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul din fisa de protectia muncii de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul de protectia muncii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin propria competenta sau prin servicii externe;

 

Protectia Muncii Onesti, judetul Bacau va este pusa la dispozitie prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.