Protectia muncii Oltenita

Se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului de Protectia Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, urmatoarele acte normative de protectia muncii:

- normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi de protectia muncii;

- transpunerea directivelor specifice referitoare la  securitatea si sanatatea in fisa de protectia muncii.

In aplicarea prevederilor prezentei legi de protectia muncii, Ministerul de Protectia Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora proiecte de acte normative necesare implementarii si/sau adaptarii situatiilor existente la cerintele prezentei legi de protectia muncii.

 

Protectia Muncii Oltenita, judetul Calarasi sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.