Protectia muncii Moinesti

Pentru a asigura prin lege protectia muncii si sanatatea la locul de munca si pentru prevenirea accidentelor de munca, angajatorii au urmatoarele obligatii:

 -  sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor de protectia muncii, precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind fisele de protectia muncii si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor;

 -  sa elaboreze masuri de prevenire si protectia muncii compuse din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii;

 -  sa obtina autorizatia de functionare din punctul de vedere al securitatii si de protectia muncii, inainte de inceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale;

 

Protectia Muncii Moinesti, judetul Bacau va este pusa la dispozitie prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.