Protectia muncii Mioveni

     Angajatorii prin lege pentru protectia muncii, se obliga la urmatoarele:

a) sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea , si nomele de protectia muncii si igiena in munca;

b) sa isi coordoneze actiunile din fisa de protectia muncii in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale;

c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale si sa puna la punct proiecte si echipamente de protectia muncii;

d) sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale si sa ia masurile necesare de protectia muncii.

   Costurile si masurile implementate pentru normele de protectia muncii, securitate, sanatate si igiena in munca reprezinta situatii financiare exclusive pentru angajator.

 

Protectia Muncii Mioveni, judetul Arges va este pusa la dispozitie prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.