Protectia muncii Marghita

Angajatorul prin lege de protectia muncii trebuie sa ia masuri conforme pentru ca lucratorii desemnati sau reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul din fisa de protectia muncii si sanatatii lucratorilor, in vederea indeplinirii atributiilor si in conformitate cu prevederile prezentei legi, sa aiba acces la:

a) evaluarea riscurilor si normelor de protectia muncii;

b) evidenta si rapoartele prevazute prin lege de protectia muncii

c) informatii privind masurile din fisa de protectia muncii, precum si informatii provenind de la institutiile de control si autoritatile competente in domeniu.

 

Protectia Muncii Marghita, judetul Bihor este asigurata prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.