Protectia muncii Liteni

   Prezenta lege de protectia muncii aflata in vigoare stipuleaza ca, fisa de protectia muncii de instruire colectiva se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se va pastra de catre toti lucratorii si intreprinderile orasului Liteni, judetul Suceava desemnati pentru aplicarea normelor de protectia muncii care au efectuat instruirea si un exemplar se pastreaza de catre angajatorul lucratorilor instruiti sau, in cazul vizitatorilor, de catre conducatorul grupului.

   Instruirea introductiv-generala a lucatorilor orasului Liteni, judetul Suceava se transmite inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Suceava.si se face in conformitate cu prevederile legale de protectia muncii astfel:

- la angajarea lucratorilor conform fisei de protectia muncii;

- lucratorilor detasati de la o intreprindere si/sau unitate la alta din orasul Liteni, judetul Suceava;

- lucratorilor delegati de la o intreprindere si/sau unitate la alta din orasul Liteni, judetul Suceava;

- lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar;

 

   Protectia Muncii Liteni, judetul Suceava sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.