Protectia muncii Insuratei

In conformitate cu prezenta lege de protectia muncii inregistrarea unui accident de munca, survenit prin nerespectarea normelor de protectia muncii, se face pe baza procesului-verbal de cercetare.

Prezenta lege de protectia muncii cere ca accidentul de munca inregistrat de catre angajator sa se raporteze de catre acesta la inspectorii de protectia muncii teritoriali, precum si la asigurator.

Rezultatul invetigatiei accidentului se va consemna intr-un proces-verbal si in fisa de protectia muncii.

 

Protectia Muncii Insuratei, judetul Braila este pusa la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.