Protectia muncii Husi

   Accidentul de munca a lucratorilor din orasul Husi, judetul Vaslui produs in timpul prestarii unor servicii pe baza de contract, comanda sau alte forme legale incheiate in intreprinderea si/sau unitatea unui angajator, alta decat cea la care este incadrata victima, se inregistreaza potrivit clauzelor prevazute in fisa de protectia muncii in acest sens in documentele incheiate si se transmit inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Vaslui.

   Conform legii de protectia muncii, in situatia in care documentul incheiat nu prevede clauze in acest sens, clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situatiile sau clauzele sunt contrare prevederilor prezentelor norme de protectia muncii, accidentul de munca se inregistreaza de catre angajatorul din orasul Husi, judetul Vaslui care, in urma cercetarii, a fost gasit raspunzator de producerea accidentului si se raporteaza la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Vaslui.

   Potrivit prezentei legi de protectia muncii, accidentul de munca a lucratorilor din orasul Husi, judetul Vaslui produs in timpul prestarii unor servicii pe baza de comanda, la domiciliul clientului, se inregistreaza de catre angajatorul la care este/a fost angajata victima si se raporteaza la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Vaslui..

   Accidentul de munca suferit de o persoana aflata in indeplinirea indatoririlor de serviciu in intreprinderea si/sau unitatea altui angajator se inregistreaza de catre angajatorul care, in urma cercetarii, a fost gasit raspunzator de producerea accidentului si se consemneaza in fisa de protectia muncii.

 

   Protectia Muncii Husi, judetul Vaslui sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.