Protectia muncii Fagaras

Daca nu se iau masurile din prezenta lege de protectia muncii pentru securitatea si sanatatea in munca de catre persoana care avea indatorirea de a lua aceste masuri in fisa de protectia muncii, daca se creeaza un pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, datorita nerespectarii normelor de protectia muncii, se incadreaza drept infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda.

Daca fapta prevazuta in aliniatul anterior a produs consecinte deosebite, nerespectind normele de protectia muncii, pedeapsa este inchisoarea de la un an la 3 ani sau amenda.

Faptele prevazute mai sus savarsite din culpa, prin prezenta lege de protectia muncii, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

 

Protectia Muncii Fagaras, judetul Brasov este pusa la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.