Protectia muncii Dragasani

   In cazul in care inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea constata ca cercetarea accidentului de munca a lucratorilor din orasul Dragasani, judetul Valcea nu a fost efectuata corespunzator, pot dispune completarea dosarului si intocmirea unui nou proces-verbal de cercetare si se va consemna in fisa de protectia muncii.

   Inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea vor intocmi noul proces-verbal de cercetare si/sau vor completa dosarul, in conformitate cu prezenta lege de protectia muncii, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dosarului, pe baza observatiilor transmise de Inspectia Muncii.

   Conform normelor de protectia muncii, inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea transmit dosarele de cercetare prevazute la aliniatul anterior organelor de urmarire penala, numai dupa ce au fost avizate de catre Inspectia Muncii.

   Dosarul de cercetare completat si noul proces-verbal de cercetare intocmit in conditiile amintite mai sus vor fi transmise impreuna cu fisa de protectia muncii organelor de urmarire penala.

 

   Protectia Muncii Dragasani, judetul Valcea sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.