Protectia muncii Darmanesti

Angajatorul, prin lege de protectia muncii, are urmatoarele obligatii:

 - sa obtina si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si normele de protectia muncii in munca, inclusiv pentru angajatii sensibili la riscuri specifice;

 -  sa decida care echipamente de protectia muncii trebuie utilizate si care masuri de protectie muncii trebuie luate pentru circumstantele respective

 -  sa tina evidenta accidentelor de munca, in fisa de protectia muncii, ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum si a accidentelor de munca

 - sa puna la punct fise de protectia muncii pentru autoritatile competente si in conformitate cu reglementarile privind accidentele de munca suferite de lucratorii sai.

 

Protectia Muncii Darmanesti, judetul Bacau va este pusa la dispozitie prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.