Protectia muncii Campulung Muscel

   Angajatorul are obligatia de a asigura normele de protectia muncii si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca.

In cazul in care un angajator apeleaza la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu de masuri de protectia muncii.

   Obligatiile lucratorilor prin lege de protectia muncii  si sanatatii in munca nu aduc atingere principiului responsabilitatii angajatorului.

In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare prin fisa de protectia muncii pentru:

a) asigurarea securitatii si protectia muncii lucratorilor;

b) prevenirea riscurilor profesionale;

c) informarea si instruirea lucratorilor;

d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare de protectia muncii si sanatatii in munca.

       Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile de mai sus pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:

a) evitarea riscurilor;

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c) combaterea riscurilor la sursa;

d) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii;

e) adaptarea la progresul tehnic;

f) inlocuirea de echipamente de protectia muncii a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos;

g) dezvoltarea unei politici si norme de protectia muncii de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca;

Protectia Muncii Campulung Muscel, judetul Arges va este pusa la dispozitie prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii angajatorilor