Protectia muncii Calarasi

Asiguratorul, stabilit prin prezenta lege de protectia muncii, reprezinta autoritatea competenta in domeniul asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale din fisa de protectia muncii.

Institutia de asigurare de protectia muncii  are atributii pentru:

- sprijinirea activitatii de prevenire, conform normelor de protectia muncii, a securitatii si sanatatii in munca a angajatorilor;

 - reabilitarea medicala si, dupa caz, psihologica, raportate in fisa de protectia muncii, precum si compensarea victimelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale;

- raportarea catre inspectorii de protectia muncii de la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei a situatiilor deosebite care necesita imbunatatirea normelor de protectia muncii din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

 

Protectia Muncii Calarasi, judetul Calarasi sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.