Protectia muncii Buzau

Ministerul Sanatatii Publice, prin lege de protectia muncii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, este autoritatea centrala in normele de protectia muncii si asistentei de sanatate publica.

Ministerul Sanatatii Publice indeplineste, in principal, urmatoarele atributii in fisa de protectia muncii la locul de munca:

- coordoneaza activitatea de medicina a muncii la nivel national in conformitate cu normele de protectia muncii;

- elaboreaza sau avizeaza reglementari pentru normele de protectia muncii si sanatatii in relatie cu mediul de munca, pentru promovarea sanatatii la locul de munca, precum si pentru medicina muncii din fisa de protectia muncii;

 

Protectia Muncii Buzau, judetul Buzau sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.