Protectia muncii Buhusi

Angajatorului, prin lege de protectia muncii, are urmatoarele obligatii :

  - sa informeze, cat mai repede posibil pe toti angajatiii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent cat si despre riscurile implicate de acest pericol, despre masurile luate pentru normele de protectia muncii sau cele necesare a fi luate pentru protectia lor.

   - in caz de pericol grav si iminent angajatorului i se cere sa ia masuri si sa furnize instructiuni pentru normele de protectia muncii si de a da lucratorilor posibilitatea sa opreasca lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura

   - sa nu impuna angajatilor reinceperea lucrului daca mai exista inca un pericol grav si iminent de protectia muncii, in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justificate.

 

Protectia Muncii Buhusi, judetul Bacau va este pusa la dispozitie prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.