Protectia muncii Baile Herculane

Prevederile prezentei legi de protectia muncii se aplica tuturor persoanelor juridice si fizice la care activitatea se desfasoara cu personal angajat pe baza de contract individual de munca sau in alte conditii prevazute in fisa de protectia muncii.

In conformitate cu prezenta lege de protectia muncii, prin persoane juridice si fizice se intelege:

- agentii economici din sectorul public, privat si cooperatist, inclusiv cu capital strain, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei respectand normele de protectia muncii;

- autoritatile si institutiile publice, precum si agentii economici romani care efectueaza lucrari cu personal roman pe teritoriul altor tari in baza unor conventii internationale sau contracte bilaterale ce adera la fisa de protectia muncii;

- asociatiile, fundatiile si organizatiile nonprofit, respectiv membrii asociatiilor familiale constituite cu respectarea prevederilor legale de protectia muncii, persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si persoanele fizice care angajeaza personal prin incheierea unui contract individual de munca sau prin incheierea unei conventii civile de prestari de servicii de protectia muncii, potrivit legii de protectia muncii.

 

Protectia Muncii Baile Herculane, judetul Caras Severin sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.