Protectia muncii Alesd

In vederea asigurarii normelor de protectia muncii si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de la locul de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au prin lege de protectia muncii urmatoarele obligatii:

 - sa asigure echipamente de protectia muncii fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;

 - sa asigure echipamente individuale de protectia muncii;

 - sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor in conformitate cu normele de protectia muncii.

Alimentatia de protectie, in conformitate cu fisa de protectia muncii, se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori persoanelor care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru si se stabileste prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca.

Materialele igienico-sanitare se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori prin respectarea normelor de protectia muncii.

Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum si locurile de munca ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca avand in vedere fisa de protectia muncii.

 

Protectia Muncii Alesd, judetul Bihor este asigurata prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.