Oferta

Oferta de Servicii de Protectia Muncii

Cere oferta personalizata aici: contact@protectiamuncii-protectiamuncii.ro

0740.195.951 ing.Stefan Panaitiu

 

OFERTA de prestari servicii de Protectia Muncii (securitate si sanatate in munca) si

SU (Situatii de urgenta)

 

S.C. RELIABLE SOLUTIONS GROUP S.R.L ofera urmatoarele servicii:

 

A)    Intocmire dosar

Intocmirea dosarului SSM in baza  Legii nr. 319/2006 privind protectia muncii si a normelor metodologice reglementate.

               Dosarul va include:

         Instructiuni specifice de securitate, sanatate si protectia muncii pentru fiecare post de lucru din cadrul societatii angajatoare;

               Evidentierea zonelor cu risc ridicat de accidentare (unde este cazul);

               Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (unde este cazul);

               Evaluarea riscurilor

               Planul de prevenire si protectie bazat pe evaluarea riscurilor;

               Tematica pentru toate etapele de instruire ce urmeaza a fi parcurse;

               Fisele individuale de instructaj ale salariatilor.

               

               Intocmirea dosarului PSI in baza Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor care va cuprinde:

               Instructiuni specifice de PSI pentru fiecare post de lucru;

               Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta;

               Planul de interventie;

               Planul de evacuare pentru fiecare etaj al cladirii in care se desfasoara activitatea zilnica a salariatilor;

               Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

 

B)    Asistenta lunara asigurata de echipa noastra de profesionisti cuprinde:

 

Oferirea de consultanta legislativa in domeniul SSM;

Instruirea generala la angajare;

Instruirea periodica la locul de munca;

Oferirea de instructiuni proprii fiecarui post de lucru existent;

Testarea cunostintelorminime ale angajatilor privind Securitatea si Sanatatea in Munca;

Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie;

Participarea la evenimentele deosebite ce pot aparea pe parcursul derularii contractului (Ex: controale inopinate ITM, accidente de munca);

Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotararile Guvernului cu impact asupra securitatii si sanatatii in munca;

Aducerea la indeplinirea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

Consultanta, asistenta si reprezentare in relatia cu I.T.M..-ul;

Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor;

Emiterea de decizii privind lucrul cu foc deschis (daca este cazul) si interzicerea fumatului in locuri nepermise;

Evidenta echipamentelor individuale de protectie.

 

C)    Serviciile anuale prestate de S.C. RELIABLE SOLUTIONS GROUP S.R.L includ:

 

                Evaluarea riscurilor;

                Intocmirea planului de prevenire si protectie in urma evaluarilor de risc.

 

D)    Cercetarea accidentelor de munca

 

Cere oferta personalizata aici: contact@protectiamuncii-protectiamuncii.ro

0740.195.951 ing.Stefan Panaitiu